Utkast: Grundskolor (kommunala) - utlån av digital enhet

Den här tjänsten kräver inloggning

Denna tjänst är för vårdnadshavare vars barn ska börja eller redan går i någon av Malmö stads kommunala grundskolor. 

Under skoltiden ges möjlighet att låna en digital enhet av skolan. För att kunna hämta ut en enhet måste du som vårdnadshavare först signera en överenskommelse med skolan. Du kan signera överenskommelsen antingen via e-tjänst eller blankett.

E-tjänsten gäller för utlån av enhet på följande skolor:

Om ditt barn inte går på någon av skolorna ovan ska du använda en manuell blankett som du antingen kan ladda ner under "Hämta blankett" eller så kan du få blanketten av ditt barns skola.

E-tjänsten kan användas av:

  • Vårdnadshavare (det räcker med att en [1] vårdnadshavare signerar överenskommelsen, men det finns möjlighet för två [2] vårdnadshavare att signera).

Om du är god man eller särskilt förordnad förmyndare

E-tjänsten kan inte användas om du är god man eller särskilt förordnad förmyndare för en elev. Då ska du använda en manuell blankett som du får av barnets skola. 

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa