Bekräfta faderskap eller föräldraskap - Förfrågan om tidsbokning

Via e-tjänsten kan du få en tid hos familjerätten för att bekräfta faderskap, föräldraskap (samkönade par) eller ensamstående föräldraskap (assisterad befruktning).

Du kan boka tid hos familjerätten om

  • modern är folkbokförd i Malmö när barnet föds. Om inte modern är folkbokförd i Malmö så ska ni vända er till den kommun modern är eller kommer vara folkbokförd i när barnet föds.
  • det inte är mer än två månader före barnets planerade födsel. Det går också att göra efter att barnet är fött. Oavsett blir föräldraskapet eller faderskapet registrerat hos Skatteverket efter att barnet är fött.

Mer information om faderskap och föräldraskap

Kontaktuppgifter

Familjerätten
familjerattsbyran@malmo.se
040-34 52 41

Personuppgiftsansvarig

Arbetsmarknads- och socialnämnden
asf@malmo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa