Modersmålsundervisning i grundskola - Uppsägning TEST

Den här tjänsten kräver inloggning

Om du önskar avsluta ditt barns modersmålsundervisning i grundskolan måste du som vårdnadshavare skriftligt säga upp platsen.

En ansökan om modersmålsundervisning gäller löpande till och med årskurs 9, men du kan när som helst säga upp platsen. 

Mer information om modersmålsundervisning 

Blanketten lämnas direkt till barnets skola.

 

NY ANSÖKAN OM MODERSMÅLSUNDERVISNING

• Om platsen sägs upp kan du ansöka om modersmålsundervisning för ditt barn till nästa läsår.

• Det är vårdnadshavarens ansvar att lämna in ansökningsblankett i tid till skolan.

• Ansökning gör du via e-tjänsten Grundskola - Ansökan om modersmålsundervisning

Kontaktuppgifter

Språkcentralen
sprakcentralen@malmo.se
040-34 31 10

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa