TEST Kontakt med konsumentrådgivare (med beskrivning av ärendet)

En e-tjänst för att skicka in ärenden till konsumentrådgivningen i Malmö stad.

Kontaktuppgifter

Anton Persson
anton.persson@malmo.se

Personuppgiftsansvarig

Servicenämnden
servicenamnden@malmo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa