Socialtjänsten - Anmälan & informationsblad

Om du misstänker att någon far illa och behöver skydd och vård kan du anmäla detta till socialtjänsten.

Alla som arbetar inom skola, förskola, barnavårdscentral och liknande har anmälningsskyldighet. Socialtjänstens uppgift är sedan att, utifrån anmälan och andra uppgifter, ta ställning till om en utredning ska göras. Du kan läsa mer om att anmäla till socialtjänsten i vårt informationsblad som du hittar under Hämta blanketter, där hittar du även anmälningsblanketten.

Fyll i anmälan och kontakta socialtjänsten i det område du bor.

Frågor & svar om orosanmälningar

Gäller det en nödsituation av social karaktär som inte kan vänta tills nästa vardag? Ta då kontakt med Social jour.

Kontaktuppgifter Malmö stads socialtjänst:

Socialtjänst Norr
Tel: 040-34 60 30

Socialtjänst Öster
Tel: 040-34 33 69

Socialtjänst Söder
Tel: 040-34 57 00

Socialtjänst Väster
Tel: 040-34 61 00

Socialtjänst Innerstaden
Tel: 040-34 54 51

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Arbetsmarknads- och socialnämnden
asf@malmo.se