Konstmuseets fondbidrag och stipendium för bildkonstnärer - Ansökan

Malmö Konstmuseum delar årligen ut stipendium eller bidrag till konstnärer bosatta och/eller födda i Skåne.

Stipendierna utlyses varje år i början av januari. Ansökningstiden för 2018 var 8 januari–9 februari. 

Stipendiefonder som öppnar för ansökan varje år:

  • Ellen Trotzigs fond
  • Aase & Richard Björklunds fond
  • Emil Olssons fond

Mer information om de olika stipendiefonderna

Följande bilagor ska bifogas ansökan:

  • Personbevis där det framgår vart du är född.
  • Meritförteckning (cv)
  • Digitala bilder över verk på cd, usb eller webb. Vanliga papperskopior går också bra.
  • Eventuell utställningskatalog, tidningsartiklar, text om konstnärsskapet med mera.

Stipendiaterna utses cirka 8-10 veckor efter sista ansökningsdag och meddelas per telefon eller skriftligen.

Ansökan skickas till:

Malmö Konstmuseum
Malmöhusvägen Box 406
201 24 Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö Konstmuseum
malmokonstmuseum@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Kulturnämnden
kulturkansli@malmo.se