Behov av god man/förvaltare - Ansökan & anmälan

Via blanketten kan du som har svårt att sköta din ekonomi eller behöver stöd i vardagen, till exempel med att kontakta myndigheter, ansöka om att få hjälp av en god man eller förvaltare (en så kallad ställföreträdare).

Mer information för dig som behöver hjälp

Följande bilagor ska skickas med:

  • Läkarintyg 
  • Personbevis för den som ansökan gäller - kan beställas på Skattemyndigheten
  • Social utredning. Utfärdas av socialtjänsten eller sjukvården.

Ansökan om god man kan göras av:

  • Den som ansökan gäller (om personen fyllt 16 år)
  • Personen i frågas make/maka/sambo
  • Personen i frågas närmsta släktingar - bröstarvingar, föräldrar och syskon
  • Personens förmyndare
  • Överförmyndarnämnden/kommunens överförmyndare
  • Ansökan om förvaltarskap kan även göras av personens gode man

Ansökan med bilagor skickas till:

Malmö Tingsrätt 
Box 265
201 22 Malmö

Anmäl behov av god man

Om du inte tillhör någon av de ovanstående kategorierna kan du anmäla in ett behov av god man/förvaltare via samma blankett. Skillnaden är att du då skickar du blanketten med bilagor till:

Enheten för överförmyndarärenden
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden
overformyndare@malmo.se
040-34 36 08

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndare@malmo.se