God man & förvaltare - Årsräkning/sluträkning

Gode män och förvaltare som har i sitt uppdrag att förvalta en persons egendom (huvudmannens) är skyldiga att varje år före den 1 mars lämna in en årsräkning till överförmyndarnämnden. Årsräkningen ska visa förvaltningen av huvudmannens ekonomi under föregående år.

Mer information för dig med uppdrag som ställföreträdare

Årsräkningen skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Enheten för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden
overformyndare@malmo.se
040-34 36 08

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndare@malmo.se