God man för ensamkommande barn med uppehållstillstånd - Redogörelse

Du som har uppdrag som god man för ensamkommande barn med uppehållstillstånd i Sverige ska skicka in en redogörelse av ditt uppdrag en gång per år.

Redogörelse skickas till Avdelningen för Överförmyndarärenden (AFÖ) en gång per år - brytdatum 31 december.

Slutredogörelse skickas in när uppdraget är avslutat (exempelvis när barnet blir myndigt, beslut om entledigande är fattat etcetera)

Det är mycket viktigt att du svarar på frågorna så utförligt som möjligt. Saknar du svar på en fråga skriv och förklara anledningen. Saknas utrymme för att besvara någon fråga i blanketten ber vi dig vänligen att bifoga en bilaga.

Redogörelsen skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Enheten för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden
ekb.overformyndare@malmo.se
040-34 36 71

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndare@malmo.se