God man/förvaltare - redogörelse

Redogörelseblankett för dig som har uppdrag som god man/förvaltare.

Mer information för dig som har uppdrag som ställföreträdare (god man, förvaltare, förmyndare)

Ifylld redogörelse skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Enheten för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden
overformyndare@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndare@malmo.se