Ställföreträdare för barn - Redogörelse

Redogörelse för dig med uppdrag som ställföreträdare för barn – gäller särskilt förordnad vårdnadshavare, särskilt förordnad förmyndare, medförmyndare och god man.

Denna redogörelse ska lämnas in till Avdelningen för överförmyndarärenden (AFÖ) tillsammans med årsräkning alternativt sluträkning och avse samma tidsperiod. Inlämningen ska ske varje år före den 1 mars.

Mer information om uppdraget som ställföreträdare för barn

Redogörelsen skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Enheten för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden
overformyndare@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndare@malmo.se