God man för ensamkommande barn - Åtagande & förteckningsblankett

Via blanketten godkänner du att du åtar dig uppdraget som god man, särskilt förordnad förmyndare eller medförmyndare för ett ensamkommande barn. Blankettens andra del består av en förteckning av huvudmannens (barnets) egendom. 

Mer information om för dig med uppdrag som ställföreträdare

Blanketten skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Enheten för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden
ekb.overformyndare@malmo.se
040-34 36 71

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndare@malmo.se