Serveringslokal för catering - Anmälan

Anmäl vilken lokal som du avser använda för din cateringverksamhet. 

Anmälningsavgiften är 500 kr första gången.

Om du tidigare lämnat in anmälan för samma lokal, och lokalen redan har godkänts ur brandsäkerhetssynpunkt, är kostnaden 200 kr. 

Lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt och ha ett, i förhållande till lokalens storlek, lämpligt antal sittplatser för matservering. Tänk på att du måste ha ett stadigvarande serveringstillstånd för att få bedriva cateringverksamhet.

Anmäl via e-tjänst

För att kunna anmäla en lokal för cateringverksamhet via vår digitala tjänst behöver du vara webbkund hos tillståndsenheten.

Hur blir jag webbkund?

Anmäl via blankett

Blanketten skickas till:

Tillståndsenheten
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö 

Kontaktuppgifter

Tillståndsenheten
tillstandsenheten@malmo.se
040-34 55 50

Personuppgiftsansvarig

Arbetsmarknads- och socialnämnden
asf@malmo.se