Uttag från spärrad bankräkning - Ansökan

En ansökan när du i egenskap av god man/förmyndare/förvaltare har behov av att göra ett uttag från ett annars spärrat bankkonto.

Ansökan skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Enheten för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden
overformyndare@malmo.se
040-34 36 08

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndare@malmo.se