God man, förvaltare och förmyndare - Lämna klagomål

För att vi ska kunna handlägga ett klagomål krävs att du skickar in blanketten till enheten för överförmyndarärenden.

  • Kom ihåg att underteckna och datera blanketten.
  • Lämna gärna kontaktuppgifter om enheten för överförmyndarärenden behöver komma i kontakt med dig.

Mer om klagomål på god man, förvaltare eller förmyndare

Skicka blanketten till:

Enheten för överförmyndarärenden
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden
registrera.overformyndarnamnden@malmo.se
040-34 36 08

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
registrera.overformyndarnamnden@malmo.se