Boendeparkering - Ansökan för tjänstebil/leasingbil, lätt lastbil, MC eller tillfälligt parkeringsbehov

Ansökan om boendeparkering för dig som använder en tjänstebil privat, leasingbil, lätt lastbil, MC, äger ett utländskt fordon, eller som har ett tillfälligt boende som varar i minst tre (3) månader. 

Mer information om boendeparkering

Bilagor för boendeparkering för tjänstebil

Vid boendeparkering för tjänstebil ska du bifoga ett intyg från arbetsgivaren som visar att du får använda bilen privat samt att du förmånsbeskattar detta (ett nyttjanderättsavtal)

Bilagor för egenföretagare med fordon registrerat på företaget

Om du är egenföretagare med fordonet registrerat på företaget ska du bifoga intyg som visar att du äger ditt företag i din ansökan om boendeparkering.

Bilagor för ansökande med tillfälligt boende (och tillfälligt arbetande/studerande)

​Vid tillfällig behov ska du uppge slutdatum för det tillfälliga behovet av boendeparkering samt kopia på hyresavtal för det tillfälliga boendet (varaktighet minst tre månader). Om du är tillfälligt arbetande ska du också skicka in anställningsbevis/intyg.

Bilagor för utländska fordon

Om du äger ett utländskt fordon ska du bifoga ett registreringsbevis. 

Ansökan plus intyg (laddas ned under Hämta blanketter) ska skickas till:

Malmö stad
Fastighets- och gatukontoret
205 80 Malmö

Eller mejlas till: boende.fgk@malmo.se

Privata hyres- eller låneavtal/överenskommelser gällande fordonet räknas inte som intyg. 

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter