Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan

Organisationsbidrag är ett ekonomiskt stöd till idéburna organisationer som verkar inom socialt område och gäller verksamhet under ett helt kalenderår. Sista ansökningsdag är 1 juni 2021.

Innan din organisation ansöker

Villkor för ansökan

 • Ansökan ska vara på svenska.
 • Ansökan får inte innehålla felaktiga uppgifter.
 • Det är organisationens styrelse som ansvarar för ansökan.
 • Endast organisationens firmatecknare kan ansöka. Det är också firmatecknarens kontaktuppgifter som kommer användas för att kontakta er vid frågor om er ansökan och för att skicka ut beslut om bidragsfördelning. Tänk på att uppge en e-postadress som ni läser regelbundet.
 • Malmö stad kan inte ta emot ansökan på annat sätt än via e-tjänsten. Om du saknar e-legitimation kan du kontakta organisationsbidragets handläggare.
 • Alla ekonomiska uppgifter och bifogade underlag ska gälla organisationens lokala verksamhet, inte verksamhet eller organisation på nationell nivå.
 • Arbetsmarknads- och socialförvaltningen handlägger endast fullständiga ansökningar. Om en ansökande organisation inte lämnar in komplettering inom den tid som förvaltningen uppger eller om organisationen lämnar in ansökan efter sista ansökningsdatum kan förvaltningen avvisa ansökan.

Bilagor som ska bifogas i del 6 av ansökan:

 • Verksamhetsberättelse för 2020 (fastställd)
 • Resultaträkning för 2020 (fastställd)
 • Balansräkning för 2020 (fastställd)
 • Revisionsrapport för 2020 (underskriven av revisor)
 • Preliminär budgetplan för 2022
 • Preliminär verksamhetsplan för 2020
 • Årsmötesprotokoll för 2021 (underskriven)
 • Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskriven)
 • Organisationens antagna stadgar

Om ni saknar ni något protokoll eller dokument med anledning av situationen kring coronaviruset måste ni uppge detta i ansökan.

För stiftelser och trossamfund

Om din organisation är en stiftelse eller ett trossamfund ska du skicka in motsvarande underlag. Organisationsbidragets handläggare gör en bedömning om underlagen ger en tillräckligt tydlig bild utifrån Malmö stads krav på organisation och verksamhet för bidrag inom det sociala området.

Bra att veta

Spara och överlåt ärenden

På Mina sidor kan du också överlåta sparande ärenden till någon annan. Klicka på Överlåt ärende och fyll i uppgifterna. Om du inte fyller i e-postadress eller mobilnummer kan personen hitta det överlåtna ärendet genom att logga in på Mina sidor.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa