Ekonomiskt bistånd - Ladda ner inkomstintyg

Om du får ekonomiskt bistånd och vill anmäla ditt intresse på en lägenhet måste du först ladda ner inkomstintyg från e-tjänsten Mitt försörjningsstöd. Därefter laddar du upp intyget till Boplats Syd.

När det gäller intyg om att du får ekonomiskt bistånd räcker det med ett beslut till att börja med.

Boplats Syd – Mer information om hur du laddar upp intyg

Information om ekonomiskt bistånd

Har du problem med e-tjänsten?

Läs om orsaker till problemen samt tips och råd som kan vara till hjälp.

Kontaktuppgifter till socialtjänstens receptioner

Socialtjänst Norr
E-post: asf.norr@malmo.se
Tel: 040-34 60 30

Socialtjänst Öster
E-post: asf.oster@malmo.se
Tel: 040-34 33 69

Socialtjänst Söder
E-post: asf.soder@malmo.se
Tel: 040-34 57 00

Socialtjänst Väster
E-post: asf.vaster@malmo.se
Tel: 040-34 61 00

Socialtjänst Innerstaden
E-post: asf.innerstaden@malmo.se
Tel: 040-34 54 51

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@malmo.se