Prövning av gymnasiebetyg - anmälan (Kramfors kommun)

Anmälan till prövning skall ske senast sex veckor före prövningen. Prövning görs på hela kursen. Betalning ska ha gjorts innan böcker med mera lämnas ut.

Rektor förmedlar kontakten till lärare som ansvarar för prövningen. Läraren tar sedan kontakt med eleven och bestämmer tidpunkt med mera.

Efter prövningen betygsätter läraren eleven. 

Avgift

Avgiften för prövning är 500 kr. Avgiften betalas till Bankgiro 5472-5395. Ange "Ådalsskolan, konto: 339-32911-450" på inbetalningen.

För elev inskriven i gymnasieskolan är prövningen kostnadsfri.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa