Betyg från skolor i Malmö - Beställ kopia (test)

Här kan du beställa kopior av betyg från följande skolor i Malmö stad

  • Kommunala grund- och gymnasieskolor
  • Fristående grund- och gymnasieskolor
  • Komvux Malmö
  • Den gamla vårdhögskolan

Uppgifter som måste finnas med i din beställning

  • Namn på skolan du vill hämta ut betyg ifrån
  • Årtal du vill ha betyg ifrån
  • Kurs/linje/program (för komvux och eftergymnasiala utbildningar)

När är min beställning klar?

De allra flesta får svar inom tio arbetsdagar. Skickar du in ofullständiga eller felaktiga uppgifter kan din beställning avslås.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt via telefon 040-10 53 00.

 

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa