Självservice

Här finns de flesta av Malmö stads tjänster och blanketter samlade på ett och samma ställe. En del tjänster är renodlade e-tjänster, vilket innebär att du kan utföra dem online vid din dator. De flesta e-tjänster kräver också inloggning och signering med hjälp av e-legitimation. Ärendet följer du sedan via Mina sidor.

Andra tjänster utför du genom att fylla i en blankett. Vissa blanketter kan du även fylla i online. Blanketten skriver du sedan ut och skriver under innan du skickar in den via mejl eller post. När du klickar på en tjänst får du upp all information du behöver veta för att utföra tjänsten samt kontaktuppgifter till vart du vänder sig för hjälp 

Mina sidor

Genom att logga in på Mina sidor kan du som medborgare följa dina ärenden samt enkelt se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade. Du loggar in genom att legitimera dig via e-legitimation.

En sparad ansökan är inte en inkommen handling

Genom att klicka på Spara i en e-tjänst sparas din ansökan. Du kan när som helst återuppta ansökan genom att åter logga in med e-legitimation. Inga obehöriga kan komma åt din sparade ansökan utan den sparas på en särskilt avdelad yta med begränsad åtkomst. Du hittar din ansökan under Mina Sidor. Det är först när du tryckt på Signera och skicka in som din ansökan skickas in och kan behandlas av handläggare hos kommunen.

Stöd för webbläsare

E-tjänsterna visas allra bäst i en modern webbläsare. Om sidan inte visas korrekt eller om du får upp felmeddelanden, kan du behöva se över dina inställningar eller uppdatera din webbläsare.

Nedladdning av blanketter

Om en blankett laddas ner direkt eller öppnas i nytt fönster, beror på inställningar i din webbläsare. För att kunna öppna, fylla i och skriva ut PDF’er kan du behöva en programvara som stödjer det. Det finns kostnadsfria program som du kan ladda ner på internet.

E-legitimation & signering

Malmö stad måste vara säker på vem det är som skickar in uppgifter samt vem som ser uppgifterna på Mina sidor. Därför måste du signera din ansökan med e-legitimation så att kommunen kan vara säker på att du är du. 

E-legitimation kan du få utfärdat av din internetbank. Vissa banker erbjuder e-legitimation till kunder som inte är internetbankkunder. På Skatteverkets hemsida hittar du samtliga utgivare av e-legitimation. För att skaffa e-legitimation så behöver du ett svenskt personnummer.

Om du får tekniska problem, när du ska legitimera dig eller skriva under med en e-legitimation ska du kontakta den som utfärdade din e-legitimation.

Personuppgift

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande fysisk person. Det kan innebära namn, personnummer, adresser, IP-nummer med mera.

Har du någon gång lämnat personuppgifter till Malmö stad så har du rätt att ansöka om ett registerutdrag som visar vilka uppgifter som finns registrerade på dig. Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter.

Kakor (cookies) 

Malmö stad använder sig av session cookies vilka används för att hålla användaren inloggad och för att hjälpa till vid filtrering av e-tjänster. Så snart användaren stänger webbläsaren försvinner kakorna.