Järfälla: Inför eventuell stängning av förskolor och skolor F-6

Den här tjänsten kräver inloggning

Här svarar du som vårdnadshavare på huruvida du arbetar i samhällsviktig verksamhet eller ej samt om du för att kunna fortsätta arbeta i samhällsviktig verksamhet har behov av barnomsorg i det fall förskolor, skolor (F-6) och fritidshem stänger ned. 

Denna tjänst gäller bara kommunala förskolor och skolor. 

Vårdnadshavare lämnar ett svar för varje barn. 

Du behöver inte lämna uppgifter för barn som går i årskurs 7-9.

Är ni flera vårdnadshavare ber vi er att komma överens om vem av er som fyller i enkäten, så att vi inte får in dubbla svar för barnen.

Yrkesgrupper som enligt gällande lag och förordning definieras som samhällsviktiga

Sjukvård: sjuksköterska, undersköterska, läkare, biomedicinska analytiker, labbpersonal, ambulanspersonal, städpersonal, 1177
Vård och omsorg: sjuksköterska, undersköterska, skötare, vårdbiträden, hemtjänstpersonal, personlig assistent, boendestödjare, boendepersonal, städpersonal, socialtjänst, kuratorer
Polis: polis yttre tjänst, utredning, ledningsfunktioner inkl RLC, gränskontroll, extern service, kommunikation, krisberedskap, underrättelseverksamhet, räddningstjänst, personal yttre tjänst, räddningsledning, larmcentral, restvärdesledare
Barnomsorg: skola, förskola, fritids, elevhälsan, städpersonal
Rättsväsendet: åklagare, domare, advokat, häktespersonal, kriminalvårdspersonal
Personal till kollektivtrafik: förare, ledningscentral, underhållspersonal
Personal till transporter av materiel: förare, lagerhållning, logistikledning
Krisledningspersonal på: lokal nivå, regional nivå, nationell nivå
Kommunalteknisk försörjning: VA, avfallshantering, stadsnät
Stödfunktioner: kritisk personal inom IT och telefoni, HR, kommunikation
Dagligvaruhandeln: apotekspersonal, livsmedelsbutiker, drivmedelsstationer
Energibolag: el, fjärrvärme, fjärrkyla
Hamnar och flygplatser: kritisk personal inom hamnar och flygplatser
Livsmedel: personal till storkök
Larmcentraler: operatörer
Finansiella tjänster: kritisk personal inom finansiella sektorn
Övrigt: bevakningspersonal, begravningsverksamhet, sanering, militärt försvar och industrin

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt BankID eller e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa