Emmeli: Fristående barnomsorg - enkät för vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning

En enkät för dig som har barn inom fristående barnomsorgsverksamhet (förskola, grundskola, fritidshem) i Malmö och som arbetar inom en samhällsviktig verksamhet.

Du ska bara fylla i enkäten om

 • du har ett yrke/befattning som kan komma att bedömas som en samhällsviktig funktion.
 • du har barn inom fristående barnomsorg i Malmö.
 • du kommer ha behov av barnomsorg vid en eventuell stängning av förskolor, grundskolor, fritidshem.

Du ska inte fylla i enkäten om

 • ditt barn är inskriven på en kommunal barnomsorg.
 • du kommer att kunna lösa barnomsorg på annat sätt. Det kan vara till exempel genom att du kan arbeta på distans eller att barnets andra vårdnadshavare kan ta hand om barnet.

Regeringen har tagit fram en lista över tolv olika samhällssektorer som bedöms vara samhällsviktiga.

 • Energiförsörjning
 • Finansiella tjänster
 • Handel och industri
 • Hälso- och sjukvård samt omsorg
 • Information och kommunikation
 • Kommunalteknisk försörjning
 • Livsmedel
 • Militärt försvar
 • Offentlig förvaltning
 • Skydd och säkerhet
 • Socialförsäkringar
 • Transporter

Vilka yrken omfattas?

Det finns i dagsläget ingen detaljerad lista på vilka yrken och/eller funktioner som skulle komma omfattas. En bedömning kommer att behöva göras, där de som har störst behov utifrån ett samhällsperspektiv kommer att prioriteras.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa