Malmöinitiativet - Rösta och lämna kommentarer på initiativ till kommunen

Här kan du rösta på initiativ (förslag) som inkommit till kommunen genom att ange ditt namn eller ditt alias och din e-postadress på initiativets namninsamling. Du kan även kommentera andras initiativ. Kommentarerna modereras och vi tar bort eller ändrar i innehållet om vi finner det olämpligt.

Om ett initiativ får minst 100 röster skickas det till berörd nämnd som tar upp det på sitt sammanträde. När Malmöinitiativet får svar från nämnden lägger vi upp svaret direkt under aktuellt initiativ i e-tjänsten så att alla kan ta del av beslutet.

Om ett initiativ inte når upp till 100 röster avslutas det efter 3, 6, 9 eller 12 månader. Det är personen som lämnat in initiativet som bestämmer hur många månader det ska gälla.

Mer information om Malmöinitiativet

Om du vill rösta på ett initiativ

Om du väljer att rösta på ett initiativ kommer ditt namn eller ditt alias att visas.

Tänk på att du måste

  • uppge ditt namn/alias
  • ange e-post
  • bekräfta via mejlet du får efter att du skickat in dina uppgifter för att din röst ska bli giltig.

Du kan också själv lämna in ett förslag till kommunen.