Odlingslotter - Registrering och intresseanmälan

Här kan du registrera dig i Malmö stads kö för odlingslotter. Du kan också söka efter och skicka in intresseanmälan på de odlingslotter du kan tänka dig att hyra. Logga in i e-tjänsten minst en gång per år för att hålla ditt konto aktivt.

För att kunna hyra en odlingslott ska du vara folkbokförd i Malmö och vara över 18 år gammal. Föreningar och organisationer i Malmö kan också hyra en odlingslott och avtalet ska då tecknas med ansvarig chef.

Läs mer om odlingslotter

Information om registrering, kösystemet och intresseanmälningar

Kösystem och köpoäng

  • Du får stå i kö till valfritt antal odlingsområden, men du kan endast göra intresseanmälan och tacka ja till max tre odlingslotter åt gången.
  • Det som avgör när du blir erbjuden en odlingslott är antalet köpoäng – du får ett köpoäng per dag du står i kö.
  • När du tackat ja till ett erbjudande om odlingslott nollställs dina köpoäng.
  • Du kan endast bli tilldelad en odlingslott. Därför är det viktigt att du rangordnar dina val.
  • Du blir automatiskt inaktiverad i kön om du tackat nej till tre tilldelade odlingslotter.

Tilldelning av lotter

När sista anmälningsdagen har passerat kommer de 5 köande med högst köpoäng att få ett erbjudande via mejl. Skulle du få ett sådant erbjudande och fortfarande vill ha lotten är det viktigt att du tackar ja. Den av dessa fem personer som både har tackat ja och har högst köpoäng får lotten.

Om du inte tillhör ovanstående grupp av 5 personer får du tyvärr inget meddelande runt tiden för det sista anmälningsdatumet, utan får fortsätta göra nya intresseanmälningar på andra lotter. Till slut blir det även din tur.

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden

fgk@malmo.se