Arbetsstipendier för professionella kulturutövare i samband med corona-pandemin - Ansökan

Arbetsstipendierna är till för att främja enskilda kulturutövares möjlighet till konstnärligt arbete och försörjning under den pågående corona-pandemin.

Stipendiet ligger på 40 000 kr.

Sista ansökningsdag är 18 juni.

Vem kan ansöka?

  • Du ska vara folkbokförd i Malmö

  • Professionellt yrkesverksamma kulturutövare inom alla konstområden (exempelvis scenkonst, musik, bild och form, litteratur, serier och film), som primärt arbetar på frilansbasis

Vad kan stipendiet användas till?

Arbetsstipendiet avser arbete i Malmö under 2020 och kan användas för

  • Egen konstnärlig praktik

  • Samarbeten och projekt inom det lokala konst- och kulturlivet i Malmö

Vad prioriteras?

  • Kulturutövare vars arbetssituation påtagligt påverkas av corona-pandemin

  • Spridning inom olika konstformer och genrer

  • Stipendierna ska utgöra ett komplement till andra former av stöd på lokal, regional och statlig nivå

Mer information om stipendiet och vilka ansökningar som prioriteras. (länk till malmo.se)

Vi har inte möjlighet att ta emot kompletteringar till en inskickad ansökan.

Beslut tas preliminärt i början av juli. 

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut dig utan varning efter 30 minuters inaktivitet. Uppdatera sidan för att försäkra dig om att du fortfarande är inloggad. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en ansökan?

Om du har sparat en påbörjad ansökan i e-tjänsten hittar du den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Att du som ansöker är folkbokförd i Malmö
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa