Test Anmälan till grund- och gymnasieskola för nyanlända barn och ungdomar (old)

I denna e-tjänst kan du anmäla nyanlända barn och ungdomar till grundskola och gymnasieskola i Malmö stad. För att använda denna e-tjänst behöver du inte svenskt Bank-ID. 

Om du behöver hjälp med att anmäla dig kan du kontakta oss via telefon eller mail. Våra telefontider är 13:00-15:00 helgfria vardagar. 

Skyddade personuppgifter?  
Du som har skyddade personuppgifter ska inte fylla i dina uppgifter i denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Skolstart Malmö via telefonnummer 040-34 76 80 under våra telefontider. 
 

With this online service, you can register newly arrived children and young person for primary and upper secondary school in Malmö. To use this online service, you do not need a Swedish Bank ID. 

If you need help with the registration, you can contact us by phone or email. Our phone hours are weekdays (excluding bank holidays) between 13:00-15:00

Protected identity?
If you have a protected identity you should not fill in your information in this online service. This is because the information registered in the online service could be part of a public record. Neither is it possible to guarantee complete protection from unauthorized access. Contact Skolstart Malmö instead by telephone number 040-34 76 80 during our phone hours. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa