Primärkarta - beställning av utdrag- XMLEXPORT

Den här tjänsten kräver inloggning

Utdraget från Malmö stads primärkarta kan användas till:

  • Underlag för situationsplan – för dig som ska ansöka om bygglov. (Det är bygglovshandläggaren som avgör vilket typ av kartunderlag du behöver).
  • Planering
  • Projektering

Här kan du läsa mer om vad en situationsplan är

Läs mer om primärkarta och prisuppgifter vid beställning av utdrag

Du får prisuppgift efter inskickad beställning

Därefter kan du själv välja om du vill köpa primärkartan eller inte.
Konsult åt förvaltning på Malmö stad interndebiteras.

Primärkartan kan levereras som pdf eller dwg

Kompletta ärenden handläggs inom fem arbetsdagar.

Pdf-fil – Kostnadsfritt

  • Vanligaste formatet för dig som behöver utdraget för en bygglovsansökan
  • Levereras i A3 format
  • Skala 1:400 eller 1:1000 beroende på fastighetens/områdets storlek

Dwg-fil - Kostnad

  • För CAD-modeller

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetens namn eller områdets avgränsning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa