Tilläggsbelopp fristående förskola - Ansökan

En ansökan om tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinära stödinsatser. Ansökan hanteras av förskolepersonal och skrivs under av förskolechefen. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa