Fritidshem - Uppsägning

Den här tjänsten kräver inloggning

När du inte längre är i behov av en fritidshemsplats för ditt barn måste du säga upp platsen. Uppsägningstiden för fritidshem är två månader.

Som uppsägningsdatum räknas den dag vi tar emot den skriftliga uppsägningen. Under uppsägningstiden (två månader) kommer du att fortsätta att betala avgiften. 

E-tjänsten kan användas för dig som har barn på följande skolor:

  • Mellanhedsskolan
  • Sofielundsskolan
  • Tygelsjöskolan
  • Oxievångskolan
  • Lorensborgsskolan
  • Johannesskolan

Går ditt barn på en annan grundskola? Använd blanketten och lämna den till ditt barns skola.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa