Förskola och familjedaghem - Ansökan om plats

Du kan ansöka om plats i kommunal förskola eller kommunalt familjedaghem via e-tjänst eller blankett.

Tänk på att

 • du kan ansöka om plats först när ditt barn har fötts
 • ansöka senast fyra månader före det datum du har behov av plats
 • ditt barn tidigast kan börja förskola vid ett års ålder
 • om barnet har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna godkänna/signera ansökan.

Mer information om att ansöka om plats i förskola eller familjedaghem

Inne i e-tjänsten

 1. Ange de förskolor och/eller familjedaghem du vill ansöka till (minst 1 och max 5). Börja med ditt förstahandsval.
 2. Fyll i kontaktuppgifter.
 3. Ange startdatum eller startperiod (1–60 dagar) för när barnet kan börja förskola/familjedaghem. Om du önskar ett visst datum ska du skriva detta datum i båda datumfälten i din ansökan.  
 4. Har barnet flera vårdnadshavare ska den andra vårdnadshavaren logga in med sin e-legitimation och godkänna ansökan inom 10 dagar.

Du kan ändra startdatum eller startperiod samt vilka förskolor du önskat plats på fram till den dag barnet får beslut om plats.

Du ska inte använda e-tjänsten om

 • du eller ditt barn har skyddad identitet
 • du är bosatt utanför Malmö.

Använd istället den manuella blanketten för att ansöka om plats på förskola eller familjedaghem.

Bilagor – vid ansökan om plats på OB-förskola

Ansöker du om plats på OB-förskola med öppettider måndag–söndag klockan 06.00–22.00 ska du

 • skicka in anställningsavtal eller motsvarande som styrker ditt behov av omsorg under obekväm arbetstid. Om barnet har två vårdnadshavare behöver båda vårdnadshavarna styrka sitt behov.

Har du behov av nattomsorg ska du också

Mer information om OB-förskola på kvällar, nätter och helger

Ansök via blankett

Tänk på att samtliga vårdnadshavare ska underteckna ansökan.

Blanketter och eventuella bilagor skickas till 

Förskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden

forskola@malmo.se