Förskola och familjedaghem - Besvara erbjudande om plats

Har du fått erbjudande om plats på en kommunal förskola eller ett kommunalt familjedaghem ska du tacka ja eller nej till platsen senast det datum som står angivet i erbjudandet. 

Om du inte skickar in ditt svar i tid stryker vi erbjudandet och ansökan stängs. Då får du ansöka på nytt och sedan tar det återigen fyra månaderna innan du kan garanteras en plats. 

Om du vill du ha plats på en kommunal förskola men inte är nöjd med platsen på just den förskola du blivit erbjuden ska du

  1. Ändå tacka ja till platsen antingen via e-tjänst eller blankett. 
  2. Ansöka om ny plats. Du hamnar då i överflyttskö till de förskolor eller familjedaghem du önskat i din senaste ansökan.

Information om att ansöka till förskola och familjedaghem

Besvara erbjudande i e-tjänsten

  1. Klicka på Meny och välj Mina ärenden.
  2. Under Mina ärenden ser du vilka erbjudanden om plats som du fått. Klicka på erbjudandet du vill besvara.
  3. I erbjudandet ser du vilken förskola eller familjedaghem det gäller, senaste svarsdatum och svarsalternativ. 
  4. Välj Acceptera eller Avstå. 
  5. Har barnet två vårdnadshavare ska den andra vårdnadshavaren logga in med sin e-legitimation och godkänna svaret.

Tacka ja via blankett

  • Blanketten "Överenskommelse avseende plats i kommunal förskola/pedagogisk omsorg" får du skickad till dig via brev eller e-post tillsammans med erbjudandet om plats.
  • Tänk på att samtliga vårdnadshavare ska signera blanketten. 
  • Vänligen skicka inte in blanketten som rekommenderat brev.

Tacka nej via telefon

Ring placeringsenheten på förskoleförvaltningen för att tacka nej till erbjuden plats. Du kan inte tacka nej via blankett.

Telefon: 040-34 44 34
Telefontider: Måndag–fredag, klockan 09.00–12.00

Blanketten skickas till

Förskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Eller lämnas in till receptionen på Lugna gatan 82 som har öppet måndag-fredag klockan 12.00-15.00.

Kontaktuppgifter

Placeringsenheten

forskola@malmo.se

040-34 44 34

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden

forskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten