Förskola och familjedaghem - Anmälan om uppsägning av plats

Både plats på kommunal förskola och på familjedaghem ska sägas upp minst två månader innan det datum barnet ska sluta. Du kan säga upp din plats antingen via e-tjänsten eller manuellt via blankett.

Om barnet ska byta mellan två kommunala förskolor eller familjedaghem behöver du inte säga upp platsen – i stället ska du skicka in en ny ansökan om plats.

Information om att säga upp plats på förskola eller familjedaghem

Information om att byta förskola eller familjedaghem

Inne i e-tjänsten

  1. Klicka på Meny och välja Mina placeringar.
  2. Klicka på Säg upp plats.
  3. Fyll i det datum som ska vara barnets sista dag i förskolan eller familjedaghemmet.
  4. Har barnet två vårdnadshavare ska den andra vårdnadshavaren logga in med sin e-legitimation och godkänna uppsägningen.

Blanketten lämnas till

Barnets förskola eller familjedaghem.

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden

forskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten