Förskola och familjedaghem - Ansökan om stöd på finska

Vårdnadshavare till barn med finsk anknytning kan ansöka om stöd på finska på barnets befintliga förskola eller familjedaghem.

Du kan ansöka om stödet oavsett om barnet går på en kommunal eller fristående förskola alternativt på ett kommunalt eller fristående familjedaghem (pedagogisk omsorg) i Malmö.

Mer information om finska förskola och stöd på finska

Tänk på att blanketten för tillfället måste skrivas ut och fyllas i.

Blanketten lämnas till 

Barnets förskola eller familjedaghem. 

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden

forskola@malmo.se