Förskola, familjedaghem eller fritidshem - Inkomstanmälan

Du ska göra en inkomstanmälan för att få rätt månadsavgift för förskola, familjedaghem (pedagogisk omsorg) eller fritidshem.

Du ska göra en ny inkomstanmälan om

  • du har barn som ska börja i förskola, fritidshem eller familjedaghem
  • du har barn i förskola, fritidshem eller familjedaghem och hushållets inkomster förändras.

Mer information om avgift på förskola, familjedaghem eller fritidshem

Kontaktuppgifter

Debiteringen

debiteringen@malmo.se

040-34 51 35

Personuppgiftsansvarig

Servicenämnden

sef.dataskyddssamordnare@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten