Emmeli: Registrera organisation hos fritidsförvaltningen - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Via denna tjänst kan organisation med säte i Malmö ansöka om att bli registrerad hos fritidsförvaltningen.

Ni som har en organisation och uppfyller villkoren kan ansöka om att registrera er hos fritidsförvaltningen. Som registrerad organisation får ni till exempel billigare bokning av idrottsanläggningar och kostnadsfria utbildningar.

Läs mer om villkoren för organisation hos fritidsförvaltningen

När du skickat in ansökan till fritidsförvaltningen skapas ett ärende. Fritidsförvaltningen kommer att hantera ärendet och kommunicera med er via e-tjänsten vid eventuella frågor och för tidsbokning av informationsmöte.

Tänk på att det bara är firmatecknaren som kan skicka in ansökan.

Ansökan består av: 

 • Organisationsinformation och kontaktuppgifter
 • Organisationens bankgiro eller plusgiro
 • Verksamhetsbeskrivning till digitalt föreningsregister
 • Aktivitetsschema över organisationens planerade aktiviteter
 • Uppgifter om föreningar i organisationen (föreningarnas namn, organisationsnummer och medlemsantal)

   

  Följande skickas in som bilaga i ansökan:

 • Organisationens stadgar
 • Protokoll från organisationens bildade eller senaste underskrivna årsmötesprotokoll – i protokollet ska det synas att resultat- och balansräkningen är godkänd, att revisionsberättelsen har lagts till handlingarna och att styrelsen beviljats ansvarsfrihet
 • Organisationens senast definitiva resultat- och balansräkning

Läs om förmåner och vilka bidrag ni kan söka när ni blivit registrerad som organisation.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Sökanden måste vara föreningens firmatecknare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa