Felanmälan - gator, torg och parker

Ser du någon som är trasigt, skadegörelse, en plats som är nedskräpad eller en felparkering på våra gemensamma gator, torg och parker kan du skicka in en felanmälan till Malmö stad.

Exempel på saker du kan felanmäla:

 • Gatubelysning som inte fungerar
 • Felaktiga trafiksignaler
 • Papperskorgar som är fulla, sönder eller vandaliserade
 • Platser där det saknas snöröjning och halkbekämpning
 • Råttbo i buskar eller om du ser många råttor på en specifik plats
 • Skyltar som är vandaliserade eller har fel information
 • Felparkeringar
 • Offentliga toaletter som inte fungerar eller är vandaliserade
 • Stopp i brunnar
 • Gator och vägar som behöver underhåll
 • Cykelbanor, gångbanor, trottoarer som behöver underhåll

Efter att du har skickat in din felanmälan

Efter att du registrerat en felanmälan får ditt ärende ett unikt ärendenummer. Via det ärendenummer kan du få återkoppling på vad som har hänt med din felanmälan.

Hur lång tid det tar att få återkoppling

Alla ärendena hanteras olika snabbt.

I vissa fall får du besked direkt över telefon. I andra fall kan det handla om ärenden som är svåra att lösa, då kan det behövas mer tid. Det som anmäls hanteras även olika snabbt beroende på hur allvarliga felen är.

Senast två veckor efter din anmälan ska du ha fått besked. Det kan vara ett svar om vad som har gjorts, men kan även vara svar om vad som ska göras åt felen längre fram.

Hur vi arbetar med underhåll av staden

Renhållning
Snö och halkbekämpning
Prioritet av trasig gatubelysning

Hantering av personuppgifter

För att kunna hantera din fråga eller felanmälan sparar vi de personuppgifter du lämnar till oss.

Information om hur Malmö stad hanterar personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Fastighets- och gatukontoret

kundservice.fgk@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden

fgk@malmo.se