TEST Lokal för catering - Anmälan om godkännande

Den här tjänsten kräver inloggning

Anmäl vilken lokal som du avser använda för din cateringverksamhet.  

Tänk på att du måste ha ett stadigvarande serveringstillstånd för att få bedriva cateringverksamhet. 

Privat lokal

ex. bostad och arbetsplats som ej är avsedd för allmänheten.

Det är avgiftsfritt att anmäla serveringslokal som ej är avsedd för allmänheten fram till och med 2021-08-31.

Handläggningstid

Anmälan handläggs under 08.00-16.30 måndag-torsdag och 11.00-20.00 fredag-söndag.

Public lokal

ex. restaurang, biograf och bibliotek dit allmänheten har tillträde. Lokalen som är avsedd för allmänheten ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt och ha ett, i förhållande till lokalens storlek, lämpligt antal sittplatser för matservering. 

Handläggningstid

Handläggning av anmälan påbörjas inom två arbetsdagar.

Bilagor om lokalen tidigare är godkänd av tillståndsenheten

  • Kvitto på betald avgift (200kr)

Bilagor om lokalen inte har godkänts av tillståndsenheten

  • Kvitto på betald avgift. (500kr)
  • Godkännande från Räddningstjänsten Syd angående lokalens brandsäkerhet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du måste vara firmatecknare eller anmäld som serveringsansvarig
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa