Mätningstjänster - Beställning

Du kan beställa olika mätningstjänster från Malmö stad till exempel i samband med bygglovsansökan.

Mer information om mätningstjänsterna utsättning, lägeskontroll och byggplatsnät

Viktiga uppgifter att ange i beställningen

Beroende på vilken tjänst du ska beställa behöver du skicka in olika uppgifter.

Grovutsättning

 • Fastighetsbeteckning
 • Uppgifter till kontaktperson
 • Eventuella fakturauppgifter

Om någon annan än byggherren ska debiteras för grovutsättningen ska du ange följande uppgifter för denne i beställningen:

 • Namn eller företagsnamn
 • Adress eller c/o-adress
 • Personnummer eller organisationsnummer

Finutsättning

 • Fastighetsbeteckning
 • Uppgifter till kontaktperson

Observera att finutsättning inte kan beställas innan startbesked beviljats. Om startbeskedet muntligen getts måste den tekniska handläggaren meddela mätningsenheten.

Lägeskontroll

 • Uppgifter till kontaktperson.
 • Information om det krävs säkerhetsutbildning/introduktionsutbildning innan mätningspersonalen kan börja jobba på byggarbetsplatsen.
 • Eventuellt uppgifter till person eller företag som ni vill ska få kopia på lägesintyget, utöver byggherre, kontrollansvarig och handläggare för ärendet.

Byggplatsnät

 • Situationsplan med ungefärlig placering av postament/prismor/reflextaper och prismakonstanter.
 • Kontaktuppgifter till personal som kommer att ta emot mätningspersonalen på plats.
 • Information om det krävs säkerhetsutbildning/introduktionsutbildning innan mätningspersonalen kan börja jobba på byggarbetsplatsen.

Beställningen skickas till:

Stadsbyggnadskontoret
Mätningsenheten
205 80 Malmö

Eller mejlas till: sbk.matningsenheten@malmo.se

Kontaktuppgifter

Stadsbyggnadskontoret, Mätningsenheten

sbk.matningsenheten@malmo.se

040-34 23 35

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se