Emmeli: Fritidshem dagtid eller kvällstid (OB) - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Ansökan för dig som vill att ditt barn ska få en plats på ett fritidshem. Fritidshemmen är till för skolbarn från förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. I Malmö finns både kommunala och privata fritidshem.

Föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till plats på fritidshem åt sina barn. Rätt till plats på fritidshem kan också gälla den elev som har ett eget behov på grund av familjens situation. På fritidshemmet kan ditt barn vara före och efter skoldagen. 

E-tjänsten kan användas för dig som har barn på följande skolor:

Går ditt barn på en annan grundskola? Använd blanketten och lämna den till ditt barns skola.

Mer information om fritidshem.

Syskonrabatt

Om båda vårdnadshavarna är sammanboende och det finns syskon som är inskrivna i förskola eller fritidshem ska samma vårdnadshavare stå som räkningsmottagare för samtliga barn för att syskonrabatt ska ges. 

Söker du på grund av studier?

Om du har behov av fritidshem på grund av studier kommer du att behöva bifoga ett studieintyg i tjänsten.

Ansöker du till Lorensborgsskolan?

Du kommer i tjänsten behöva bifoga ett arbetsgivarintyg om ditt/ert behov av fritidshem grundas på arbete.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ansökande Lorensborgsskolan: krav på arbetsgivarintyg
  • Studieintyg
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa