Nybyggnadskarta - test Remiss 2021

Den här tjänsten kräver inloggning

Nybyggnadskartan används som underlag till situationsplanen.

Läs mer om vad en situationsplan är

Läs mer om nybyggnadskarta och prisuppgifter vid beställning av nybyggnadskarta

Du får prisuppgift efter inskickad beställning

Därefter kan du själv välja om du vill köpa nybyggnadskartan eller inte.
Du får svar inom 5 arbetsdagar.

Det finns två olika typer av nybyggnadskartor

  • normal (leveranstid: cirka 6 veckor)
  • förenklad (leveranstid: cirka 2 veckor)

Det är bygglovshandläggaren som avgör vilken typ av nybyggnadskarta du behöver.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö stad på nummer 040-34 10 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetens namn eller områdets avgränsning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa