Mobil försäljning - Boka plats

Malmö stad har anvisade platser som du kan boka för att sälja mat från mobila vagnar.

Se kommande mobila försäljningar samt platser

Tänk på att

  • det krävs ett godkänt polistillstånd för att ha möjlighet att logga in i bokningssystemet och boka en plats
  • du måste ha skickat in en anmälan om livsmedelsverksamhet till miljöförvaltningen för att kunna få en plats.

Mer information om att sälja mat från mobila vagnar

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden

fgk@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten