Bidrag för föreningar inom sport och fritid samt sociala-, äldre-, och funktionsstödsområdet

Bidragsberättigad föreningar eller organisationer kan ansöka om olika bidrag från Malmö stad. Ansökan om bidrag görs i Malmö stads Bokning- och bidragssystem.

Via Bokning- och bidragssystemet kan föreningar verksamma inom följande områden ansöka om bidrag:

  • Sport och fritid
  • Socialt område
  • Äldre- och funktionsstödsområdet

Information om de olika bidragen som går att söka.

Krav: föreningen måste vara registrerad hos Malmö stad

För att kunna ansöka om de olika bidragen måste din förening vara registrerad hos Malmö stad. Detta gör du via e-tjänsten Registrera din förening.

Föreningar verksamma inom kulturområdet

Varje år fördelas över 70 miljoner kronor till kulturorganisationer, enskilda kulturskapare och studieförbund. Kulturförvaltningen erbjuder också rådgivning och annan service för det fria kulturlivet.

Stöd till kulturskapare

Kontaktuppgifter

Föreningsavdelningen

forening@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Registrerad föreningen i Bokning- och bidragsysstemet