Tidsrapportera och administrera bidragsansökningar

Den här tjänsten kräver inloggning

Närvarorapportera direkt i Rbok.

  • Exporterar er närvarodata från det system ni idag använder för närvarorapportering som ni sedan laddar upp i Rbok.
  • Genom att det system ni idag använder för närvarorapportering kopplas ihop med Rbok på liknande sätt som en del idag gör med ApN.
  • För er som föredrar alternativ 3 så kommer vi ge mer information om det under hösten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Registrerad förening hos Malmö stad