Rbok - Administrera förening, lägg till användare och bygg föreningsstruktur

Du som är godkänd föreningsadministratör har möjlighet att administrera föreningen och lägga till fler användare med olika redigeringsrättigheter i Rbok. Ni kan också bygga en föreningsstruktur med sektioner och grupper.

Mer information om övergången till det nya boknings- och bidragssystemet Rbok

Administrera förening

 1. Starta e-tjänsten och logga in som "Kund". 
 2. Välj profilen "Vår förening".
 3. Klicka på "Administrera" i menyn och välj "Kunduppgifter".
 4. Se till att era uppgifter stämmer och fyll i vid behov.

Lägg till användare med olika roller

Lägg till fler användare som ska få tillgång till er föreningsprofil i Rbok och välj redigeringsmöjligheter. Exempelvis kan du lägga till en roll som du enbart vill ska kunna boka anläggningar men inte avboka.

Lägg till roller

 1. Gå in på "Roller" under "Administrera" i menyn och klicka sedan på "Ny roll".
 2. Välj ett namn för rollen och vilka funktioner som ska tillhöra den.

Lägg till användare och tilldela roll

 1. Lägg till användare genom att klicka på "Användare" under "Administrera" i menyn och klicka på "Ny användare".
 2. Fyll sedan i uppgifterna och tilldela en roll.

Bygga föreningsstruktur - sektioner och grupper

En föreningsstruktur består av sektioner som innehåller olika grupper. Ni kan sedan bland annat koppla era bokningar till specifika grupper, få scheman för varje grupp samt att grupperna syns på fakturaunderlag.

Exempel
En sektion skulle exempelvis kunna vara "Handboll" som i sin tur består av grupperna "Junior" och "Senior". Ytterligare ett exempel kan vara en sektion som är "Kultur" som består av grupperna "Musik", "Teater" och "Dans". Ni väljer själva hur ni vill bygga upp er föreningsstruktur. 

Så här bygger du en föreningsstruktur efter att du loggat in som Förening i e-tjänsten:

 1. Gå till "Förening" i menyn och klicka på "Sektioner".
 2. Välj "Ny sektion" och ge den ett namn (ni väljer själva om ni vill ha en eller flera sektioner).
 3. För att sätta upp grupper i en sektion klickar du på ikonen till vänster på den aktuella sektionen. Välj sedan "Ny grupp" och ge den ett namn.

För föreningar som närvarorapporterar

Föreningar som ska närvarorapportera direkt i Rbok lägger till gruppledare och medlemmar i grupperna. Du kan både importera från medlemsregistret och skapa nya medlemmar som automatiskt hamnar i medlemsregistret.

*LÄNK*Mer information om närvarorapportering i Rbok*LÄNK*

Kontaktuppgifter

Fritidsförvaltningen

bidragbokning@malmo.se

Personuppgiftsansvarig

Fritidsnämnden

fritid@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten