Felanmälan och synpunkter på stadsmiljön

Har du förslag på vad som kan bli bättre i Malmös stadsmiljö eller vill du felanmäla något på stadens gator, torg eller parker kan du skicka in en anmälan till Malmö stad.

Du kan enbart skicka in en synpunkt eller felanmälan per tillfälle.

Synpunkter

Du kan till exempel skicka in synpunkter och förbättringsförslag gällande

 • gator och vägar
 • cykelbanor, gångbanor och trottoarer
 • parker och naturområden
 • parkering
 • utveckling och placeringar av hundrastplatser
 • snöröjning och halkbekämpning
 • offentliga toaletter
 • skyltning av platser
 • arrangemang i offentliga miljöer.

Malmöinitiativet 

För att uppmärksamma din synpunkt eller ett förslag kan du också skicka in ett initiativ till Malmö stad. Om ditt initiativ får över 100 röster så tas det upp på politisk nivå i en av stadens nämnder. 

Malmöinitiativet - Lämna ett initiativ till kommunen

Felanmälan

Exempel på saker du kan felanmäla:

 • gatubelysning
 • trafiksignaler
 • papperskorgar
 • snöröjning och halkbekämpning
 • råttbo i buskar eller om du ser många råttor på ett specifikt ställe
 • skyltar
 • felparkering
 • offentliga toaletter
 • stopp i brunnar
 • gator och vägar
 • cykelbanor, gångbanor, trottoarer
 • med mera.

Akut felanmälan under jourtid

Om du vill felanmäla något som inte kan vänta på vardagar efter klockan 17.00 eller på helger ringer du 040-34 10 00 och väljer att bli kopplad till vår jourtjänst.

Efter att du skickat in din synpunkt eller felanmälan

Ditt ärende kommer att få ett unikt ärendenummer. Via ärendenumret kan du få återkoppling på vad som har hänt senast två veckor efter att du skickat in ärendet. Det kan vara ett svar om vad som har gjorts eller planeras göras i ärendet.

Felanmälningar som utgör en fara eller risk för olycksfall åtgärdas så snart som möjligt. Även nedskräpning och klotter åtgärdas med hög prioritet. Övriga ärenden åtgärdas enligt en prioritetsordning.

Mer information om hur lång tid det kan ta innan en trasig gatlykta lagas.

Kontaktuppgifter

Fastighets- och gatukontoret

kundservice.fgk@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden

fgk@malmo.se