Sfi_Liza

Den här tjänsten kräver inloggning

I den här e-tjänsten kan du anmäla dig till sfi i Malmö stad.

Saknar du e-legitimation? Klicka här.

Är du EU- /EES-medborgare utan svenskt personnummer?

Då behöver du först ansöka om rätt att få studera sfi innan du anmäler dig.

Ansökan om rätt att studera sfi för EU- /EES-medborgare

Hur anmäler du dig om du inte bor i Malmö?

Om du inte bor i Malmö måste kommunen du bor i godkänna din anmälan för att du ska få studera i Malmö. Vill du studera på en folkhögskola ska du vända dig direkt till skolan för att anmäla dig. Om du vill studera på Komvux Malmö Sfi ska du anmäla dig i den här e-tjänsten. 

Skyddade personuppgifter? 

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Komvux Malmö via telefonnummer 040 - 34 32 00.

Se film på hur du fyller i din anmälan

Film på arabiska / فيلم عربي

Film på engelska / film in English

Film på svenska

Film på lätt svenska

------------------------------------------------------------------------------------

This is an e-service to register for sfi in Malmö.

If you don't have e-identification, click here.

Are you a EU- /EEA-citizen without a Swedish personal identity number?

You have to first apply for the right to study sfi before you can register. 

Apply for the right to study sfi

How to apply if you do not live in Malmö?

If you do not live in Malmö, the municipality where you live must first approve your application. If you wish to study at a private school, please contact the school direclty. If you wish to study att Komvux Malmö Sfi you can apply by using this e-service.

Protected identity? 

If you have a protected identity you should be careful using this e-service. This is because the information registered in the e-servcie could be part of a public record. Neither is it possible to guarantee complete protection from unathorized insights. Instead, contact Komvux Malmö by telephone 040 34 32 00.

Watch film on how to fill in your application

Film in Arabic / فيلم عربي

Film in English

Film in Swedish

Film in easy Swedish

Följande behövs för e-tjänsten

  • Personlig E-post/ Personal E-mail
  • Svenskt personnummer/ Swedish personal identity number
  • E-legitimation/ E-identification

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa