Sfi_Liza

Den här tjänsten kräver inloggning

I den här e-tjänsten kan du anmäla dig till sfi i Malmö stad. Sfi är till för dig som behöver lära dig svenska, har fyllt 16 år och bor i Malmö. 

E-tjänst för dig utan utan e-legitimation.

Om sfi - svenska för invandrare.

Är du EU- /EES-medborgare utan svenskt personnummer?

Då behöver du först ansöka om rätt att få studera sfi innan du anmäler dig.

Ansökan om rätt att studera sfi för EU- /EES-medborgare

Är du ukrainsk medborgare utan personnummer?

Du som är ukrainsk medborgare, saknar svenskt personnummer och har skydd av massflyktingsdirektivet behöver ansöka om tillfälligt nummer för att kunna anmäla dig till sfi i Malmö stad. 

Ansökan om tillfälligt nummer för ukrainska medborgare

Hur anmäler du dig om du inte bor i Malmö?

Om du inte bor i Malmö måste kommunen du bor i godkänna din anmälan för att du ska få studera i Malmö. Vill du studera på en folkhögskola ska du vända dig direkt till skolan för att anmäla dig. Om du vill studera på Komvux Malmö Sfi ska du anmäla dig i den här e-tjänsten. 

Skyddade personuppgifter? 

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Besök istället Sfi-anmälan Malmö på Pilgatan7.

 

E-service to register for sfi in Malmö

In this e-service you can register for sfi. Adult education in Swedish for immigrants (sfi) is for those over the age of 16 and lives in Malmö. 

E-service without e-identification.

About sfi - Swedish for immigrants.

Are you a EU- /EEA-citizen without a Swedish personal identity number?

You have to first apply for the right to study sfi before you can register. 

Apply for the right to study sfi

Are you a Ukrainian citizen without a Swedish personal identity number?

You who are a Ukrainian citizen, do not have a Swedish personal identity number and with the protection under the Temporary Protection Directive need to apply for a temporary number in order to be able to register to sfi in Malmö stad. 

Application for temporary number for Ukrainian citizens

How to apply if you do not live in Malmö?

If you do not live in Malmö, the municipality where you live must first approve your application. If you wish to study at a private school, please contact the school direclty. If you wish to study att Komvux Malmö Sfi you can apply by using this e-service.

Protected identity? 

If you have a protected identity you should not use this e-service. This is because the information registered in the e-servcie could be part of a public record. Neither is it possible to guarantee complete protection from unathorized insights. Instead, visit Sfi-anmälan Malmö at Pilgatan 7.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Personlig E-post/ Personal E-mail
  • Svenskt personnummer/ Swedish personal identity number
  • E-legitimation/ E-identification

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa