Mobila vagnar - Boka plats för försäljning - Skal

Den här tjänsten kräver inloggning

Mobil försäljning - Boka plats

Malmö stad har anvisade platser som du kan boka mot en avgift för att sälja mat från mobila vagnar.

Se kommande mobila försäljningar samt platser

Tänk på att

  • det krävs ett godkänt polistillstånd för att ha möjlighet att logga in i bokningssystemet och boka en plats
  • du måste ha skickat in en anmälan om livsmedelsverksamhet till miljöförvaltningen för att få tillstånd att sälja livsmedel.

Mer information om att sälja mat från mobila vagnar, villkor och avgifter

Kontakta Malmö stad - Malmö stad (malmo.se)

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt med Malmö stad via telefon 040-341000.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa