Sälja mat och dryck från fordon - Boka plats_Test_Mange_Jossan

Den här tjänsten kräver inloggning

Malmö stad har anvisade platser för försäljning av mat och dryck från food trucks och mobila försäljningsvagnar som du kan boka mot en avgift.

Innan du bokar plats

För att kunna boka de anvisade platserna behöver du:

 • en godkänd intresseanmälan från fastighets- och gatukontoret
 • ett giltigt polistillstånd

Mer information om att sälja mat och dryck från fordon

Tider för bokningar

Försäljningspassen på platserna är klockan 06.00-15.00 och 15.00-23.59. Varje plats har 15 bokningsbara försäljningspass per månad. Du kan boka max 50 försäljningspass per månad.

Du kan boka ett försäljningspass upp till 30 dagar i förväg. Det kommer nya tillgängliga pass varje dag.

Du kan boka ett försäljningspass åt gången i e-tjänsten. Vill du boka flera pass under en månad skickar du in flera bokningar.

Avgifter

 • Food truck: 239 kr per dag. Maxavgift per månad är 2990 kr.
 • Försäljningsvagn: 239 kr per dag. Maxavgift per månad är 2631 kr.

Kommer du upp i maxavgift under en månad betalar du sedan inte mer för resterande bokade försäljningspass under den månaden. 

Platsregler som du behöver följa 

 • Du får endast parkera ett fordon per anvisad plats och tillfälle.
 • Området runt fordonet ska alltid hållas rent från all nedskräpning.
 • Du ska ta hänsyn till andra tillståndshavare på platsen så att framkomlighet och tillgänglighet inte hindras och så att du inte inkräktar på andras tillstånd.
 • Fordonet ska flyttas vid bokningspassets slut.
 • Endast miljövänliga och tystgående elaggregat får användas. Malmö stads platser har inte tillgång till el.

Food trucks behöver särskilt tillstånd för att stå på alla platser

Ska du stå på en försäljningsplats med en food truck under ett försäljningspass måste du alltid ha ett särskilt tillstånd (dispens) för att få parkera på platsen.

Du ansöker om dispens via e-post till tlftillstand.fgk@malmo.se.

Ange följande i din ansökan:

 • Fordonets registreringsnummer (om det finns)
 • Ert organisationsnummer alternativt personnummer
 • Platsen där du vill ha tillstånd att parkera
 • Datum och vilka klockslag du vill parkera på platsen
 • Ärendenummer för polistillståndet

Malmö stad tar ut en avgift för dispens. Har du frågor om dispens kan du ringa 040-34 14 50, måndag–fredag klockan 09.30–11.30.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt med Malmö stad via telefon 040-341000.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa