Malmö stads kulturpris 2022 - Nominering

Personer och organisationer i Malmö kan nominera personer till Malmö stads kulturpris.

Varje år delas Malmö stads kulturpris ut till en person som har stått för värdefulla insatser i Malmös kulturliv.

Kulturpriset består av en statyett samt en prissumma på 80 000 kronor.

Beslut fattas av kulturpriskommittéen. Kulturpriskommittén består av kommunfullmäktiges ordförande, förste vice ordförande och andra vice ordförande, kulturkommunalrådet, kulturnämndens ordförande och vice ordförande samt kulturdirektören.

Vem kan bli nominerad?

  • Personen ska ha en anknytning till Malmö.

  • Personen ska ha stått för en värdefull bestående kulturgärning.

Mer information om kulturpriset.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt via telefon på 040-34 10 00.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa