In- och utfart - Ansökan

Här kan du ansöka om att fasa kantstenen vid en befintlig eller vid en ny in- och utfart till din fastighet. Malmö stad beviljar tre till fem meter fasning.

Du ska inte skicka in en separat ansökan om tillstånd om du har ett pågående bygglovsärende, till exempel gällande nybyggnation av en fastighet. Ansökan om in- och utfart kommer då hanteras inom bygglovsärendet. 

Läs mer information om in- och utfart innan du ansöker

Det är viktigt att du anger följande uppgifter i e-tjänsten:

  • Fastighetsbeteckning och adress för den fastighet där du vill anlägga eller ändra en in- och utfart
  • Utförlig beskrivning av ditt ärende
  • Fullständiga kontaktuppgifter

Bifoga handlingar

Du ska bifoga följande handlingar till din ansökan:

  • Måttangiven skiss eller ett foto över hur platsen ser ut idag med de förändringar du önskar göra.
  • Dokument som styrker ägarförhållandet på fastigheten.

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden

fgk@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Sökanden ska vara ägare av den aktuella fastigheten